Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8948
Title: Hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP cho nhà nhiều tầng chống động đất
Other Titles: The damping effect of applying single friction pendulum SFP bearing against earthquake for high-rise buildings
Authors: Hoàng, Phương Hoa
Hồ, Quang Nam
Keywords: Điều khiển bị động
Gối con lắc ma sát một mặt trượt
Gối cao su lõi chì
Cách chấn đáy
Kết cấu chống động đất
Nhà cao tầng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 18 - 22.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8948
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HieuQuaGiamChan.TT.pdfTóm tắt75.45 kBAdobe PDFView/Open
HieuQuaGiamChan.TV.pdfNội dung1.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.