Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8947
Title: Giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch đồng bằng sông Cửu long theo hướng công trình mềm, sinh thái, thân thiện với môi trường
Other Titles: Measures to protect the river/channel bank in Mekong delta towards soft, ecology and environment-friendly engineering
Authors: Cù, Ngọc Thắng
Trịnh, Công Vấn
Châu, Nguyễn Xuân Quang
Keywords: Vải địa kỹ thuật
Bao cát sinh thái
Thảm cát
Túi D-Box
Giải pháp mềm bảo vệ bờ
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 67 - 70.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8947
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaiPhapBaoVeBoSong.TT.pdfTóm tắt77.64 kBAdobe PDFView/Open
GiaiPhapBaoVeBoSong.TV.pdfNội dung1.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.