Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8944
Title: Turbo Pascal với chương trình tính gió động và động đất
Authors: Đặng, Tỉnh, Th.S.
Keywords: Turbo Pascal
Ngôn ngữ Pascal
Lập trình
Tính toán
Gió
Động đất
Issue Date: 2006
Publisher: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật
Description: Sách; 121 trang.
Table of contents: Chương I.Tính toán gió động; Chương II.Tính toán động đất; Chương III.Ngôn ngữ Pascal cơ bản được sử dụng để lập trình "Tính gió động và động đất"; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8944
Appears in Collections:0.Khoa học máy tính, Thông tin & tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TurboPascal.TT.pdfMục lục301.8 kBAdobe PDFView/Open
TurboPascal.TV.pdfNội dung5.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.