Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8938
Title: Mười tôn giáo lớn trên thế giới
Authors: Hoàng, Tâm Xuyên
Keywords: Tôn giáo
Issue Date: 1999
Publisher: Hà Nội: Chính trị Quốc gia
Description: Sách; Chủ biên: Hoàng Tâm Xuyên; Người dịch: Dương Thu Ái & Phùng Thị Huệ; 852 trang.
Table of contents: Chương 1.Tôn giáo Ai Cập cổ đại; Chương 2.Tôn giáo Babilon cổ đại; Chương 3.Đạo Zoroastre; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8938
Appears in Collections:2.Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MuoiTonGiaoLonTrenTheGioi.TT.pdfMục lục750.51 kBAdobe PDFView/Open
MuoiTonGiaoLonTrenTheGioi.TV.pdfNội dung38.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.