Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8902
Title: Tối ưu vị trí tua-bin trong nhà máy điện gió sử dụng phương pháp tìm kiếm tia sét
Other Titles: Optimizing layout of wind turbines in wind farms using lightning search algorithm
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Võ, Ngọc Điều
Lê, Đình Văn
Keywords: Thuật toán tìm kiếm tia sét
Vị trí tối ưu
Tua-bin gió
Nhà máy điện gió
Hiệu ứng Wake
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 68 - 72.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8902
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ToiUuViTriTua-bin.TT.pdfTóm tắt77.27 kBAdobe PDFView/Open
ToiUuViTriTua-bin.TV.pdfNội dung578.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.