Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8890
Title: Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp)
Authors: Lê, Minh Toàn, TS.
Lê, Minh Thắng, ThS.
Lê, Thị Thu Hiền.
Keywords: Pháp luật đại cương
Pháp luật
Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Hà Nội: Chính trị Quốc gia
Description: Sách; Lê Minh Toàn chủ biên; Xuất bản lần thứ 8 có sửa chữa, bổ sung; 414 trang.
Table of contents: Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật; Phần thứ hai: Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8890
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhapLuatDaiCuong.TT.pdfMục lục546.19 kBAdobe PDFView/Open
PhapLuatDaiCuong.TV.pdfNội dung23.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.