Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8888
Title: Nghiên cứu - chế tạo bộ đo lưu lượng biogas kiểu nhiệt cho động cơ biogas
Other Titles: Designing and Manufacturing Thermal Mass Flow Meters for Biogas Engines
Authors: Nguyễn, Việt Hải
Bùi, Văn Ga
Võ, Anh Vũ
Keywords: Biogas
Biogas-diesel
Động cơ
Phương pháp đo
Bộ đo lưu lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 35 - 39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8888
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCheTao.TT.pdfTóm tắt71.46 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCheTao.TV.pdfNội dung604.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.