Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8885
Title: Phương pháp phân tích và tính toán hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng gió
Other Titles: A method for analysis and calculation of electricity systems with integrated wind energy resources
Authors: Lê, Đình Dương
Lê, Văn Thông
Đậu, Trọng Tuấn
...
Keywords: Hệ thống điện
Vận tốc gió
Công suất gió
Đường cong công suất
Hàm phân bố
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 26 - 29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8885
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhuongPhapPhanTichVaTinhToan.TT.pdfTóm tắt71.62 kBAdobe PDFView/Open
PhuongPhapPhanTichVaTinhToan.TV.pdfNội dung1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.