Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8884
Title: Nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng nước công suất nhỏ để làm lạnh
Other Titles: Studying and applying water energy with small capacity to cooling
Authors: Võ, Chí Chính
Vũ, Huy Khuê
Keywords: Năng lượng nước
Du lịch sinh thái
Đá viên
Bảo quản thực phẩm
Ứng dụng sức nước
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 9 - 11.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8884
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuVaUngDung.TT.pdfTóm tắt77.17 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuVaUngDung.TV.pdfNội dung426.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.