Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8869
Title: Nghiên cứu thành phần cấp phối cốt liệu thủy tinh y tế để sản xuất bê tông.
Other Titles: Research on the composition of medical glass aggregates for concrete production
Authors: Trương, Hoài Chính
Huỳnh, Thị Mỹ Dung
Keywords: Bê tông thủy tinh
Rác thải thủy tinh
Bê tông tái chế
Cường độ chịu nén
Cấp phối
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 6 - 8.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8869
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThanhPhanCapPhoi.TT.pdfTóm tắt77.45 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThanhPhanCapPhoi.TV.pdfNội dung521.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.