Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8858
Title: Sử dụng phép vô định hình cải thiện ảnh hưởng của lực xuyên tâm trong động cơ từ trở
Other Titles: Using amorphous steel to improve radial force in switched reluctance motor
Authors: Phí, Hoàng Nhã
Phạm, Hùng Phi
Đào, Quang Thủy
Keywords: Động cơ từ trở
Lực xuyên tâm
Vật liệu vô định hình
SRM
Tần số cộng hưởng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 43 - 48.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8858
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungPhepVoDinhHinhCaiThien.TT.pdfTóm tắt209.44 kBAdobe PDFView/Open
SuDungPhepVoDinhHinhCaiThien.TV.pdfNội dung968.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.