Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8852
Title: Nhân giống in vitro loài hoa lan quý hiếm huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana Rolfe)
Other Titles: In vitro propagation of a precious orchild species Renanthera imschootiana Rolfe
Authors: Trần, Quang Dần
Nguyễn, Minh Lý
Võ, Châu Tuấn
Keywords: Huyết nhung trơn
Nuôi cấy mô tế bào
Nhân giống in vitro
Tái sinh cây con
Protocorm
Nảy mầm không cộng sinh
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 89 - 93.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8852
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanGiongInVitro.TT.pdfTóm tắt295.67 kBAdobe PDFView/Open
NhanGiongInVitro.TV.pdfNội dung505.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.