Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8831
Title: Khảo sát thủy điện bậc thang trong chiến lược điều độ tiết kiệm hệ thống thủy điện và nhiệt điện
Other Titles: Ennergy - saving generation scheduliing of hydro - thermal power system considering cascaded hydropower plants
Authors: Trần, Hoàng Hiệp
Lê, Xuân Sanh
Keywords: Điều độ kinh tế
Điều độ phát điện tiết kiệm
Hệ thống thủy - nhiệt điện
Quy hoạch phi tuyến
Thủy điện bậc thang
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 49 - 52.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8831
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatThuyDienBacThang.TT.pdfTóm tắt76.7 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatThuyDienBacThang.TV.pdfNội dung433.32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.