Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8830
Title: Lựa chọn vị trí và dung lượng của thiết bị D-Statcom nhằm khắc phục sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối điện 16 nút sử dụng thuật toán di truyền
Other Titles: Optimizing the location and size of D-Statcom for voltage sag mitigation in 16 bus distribution system using genetic algorithm
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Bạch, Quốc Khánh
Keywords: Lưới phân phối
Chất lượng điện áp
Sụt giảm điện áp ngắn hạn
Thiết bị điều hòa công suất D-Statcom
Tối ưu hóa
Giải thuật gen - GA
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 79 - 83.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8830
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuaChonViTriVDungLuong.TT.pdfTóm tắt80.4 kBAdobe PDFView/Open
LuaChonViTriVDungLuong.TV.pdfNội dung512.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.