Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8824
Title: Xây dựng mô-đun phần mềm tính toán các thông số của không khí ẩm và các ứng dụng
Other Titles: Building software module to determine parameters of moist air and its applications
Authors: Thái, Ngọc Sơn
Keywords: Không khí ẩm
Phương pháp lặp
Nước ngầm
Làm mát chuồng trại
Mô-đun phần mềm
Đồ thị I-d
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 64 - 68.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8824
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungMo-DunPhanMemTinhToan.TT.pdfTóm tắt132.45 kBAdobe PDFView/Open
XayDungMo-DunPhanMemTinhToan.TV.pdfNội dung740.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.