Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8821
Title: Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế
Authors: Trần, Bình Trọng, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế học
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Giáo trình
Issue Date: 2003
Publisher: Hà Nội: Thống Kê
Description: Sách, chuyên khảo, tuyển tập; PGS.TS. Trần Bình Trọng chủ biên & tập thể tác giả; 336 trang.
Table of contents: Chương I.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương II.Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ; Chương III.Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KTCT học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến XIX; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8821
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhLichSuCacHocThuyetKinhTe.TT.pdfMục lục459.44 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhLichSuCacHocThuyetKinhTe.TV.pdfNội dung15.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.