Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8817
Title: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải
Other Titles: A study on building a computer program for assessing stability of the 500kV power system of VietNam considering load uncertainty
Authors: Phạm, Văn Kiên
Ngô, Văn Dưỡng
Lê, Kim Hùng
...
Keywords: Hệ thống điện
Ổn định
Yếu tố bất định
Giới hạn ổn định
Mặt phẳng công suất
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 38 - 42.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8817
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuXayDungChuongTrinhDanhGia.TT.pdfTóm tắt213.4 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuXayDungChuongTrinhDanhGia.TV.pdfNội dung555.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.