Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8816
Title: Giáo trình kế toán công ty
Authors: Nguyễn, Thị Đông, PGS.TS.
Nghiêm, Văn Lợi, PGS.TS.
Phạm, Thành Long, ThS.
...
Keywords: Kế toán công ty
Giáo trình
Kế toán
Kiểm toán
Issue Date: 2006
Publisher: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Description: Sách; PGS.TS. Nguyễn Thị Đông chủ biên & tập thể tác giả; 223 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty; Chương 2.Kế toán thành lập công ty; Chương 3.Kế toán biến động vốn góp trong các công ty; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8816
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhKeToanCongTy.TT.pdfMục lục443.95 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhKeToanCongTy.TV.pdfNội dung12.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.