Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8814
Title: Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí: Giáo trình cho sinh viên chế tạo máy các trường đại học
Authors: Nguyễn, Phương, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Phương Giang, ThS.
Keywords: Tự động hóa
Giáo trình
Ngành cơ khí
Chế tạo máy
Issue Date: 2005
Publisher: Hà nội: Khoa học và Kỹ thuật
Description: Sách; In lần thứ nhất; Giáo trình cho sinh viên chế tạo máy các trường đại học; 300 trang.
Table of contents: Phần 1.Điều khiển tự động; Phần 2.Điều chỉnh tự động; Phần 3.Cơ khí hóa, tự động hóa và dây truyền tự động; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8814
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CoSoTuDongHoa.TT.pdfMục lục441.55 kBAdobe PDFView/Open
CoSoTuDongHoa.TV.pdfNội dung13.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.