Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8812
Title: Tự học thiết kế chương trình cho học sinh làm toán bằng Visual Basic 6.0 (Tập 1)
Authors: Đậu, Quang Tuấn
Keywords: Visual Basic 6.0
Thiết kế chương trình làm toán
Lệnh trong Visual Basic 6.0
Issue Date: 2001
Publisher: Trẻ TP.Hồ Chí Minh
Description: Sách; Tập 1; 706 trang.
Table of contents: Bài 1.Bé tập làm toán cộng trừ; Bài 2.Điền dấu <, > Hoặc =; Bài 3.Đo đoạn thẳng Xentimet; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8812
Appears in Collections:0.Khoa học máy tính, Thông tin & tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TuHocThietKeChuongTrinh... VisualBasic 6.0.Tập 1.TT.pdfMục lục1.15 MBAdobe PDFView/Open
TuHocThietKeChuongTrinh... VisualBasic 6.0.Tập 1.TV.pdfNội dung38.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.