Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8811
Title: Nghiên cứu thành phần cấu trúc và hoạt tính chống oxy hóa của pectin phân lập từ lá cúc quỳ Tithonia diversifolia
Other Titles: Study of chemical compounds and antioxidant activity of pectin isolated from Tithonia diversifolia
Authors: Bùi, Vũ Thục Uyên
Giang, Thị Kim Liên
Trần, Văn Hiếu
...
Keywords: Cây Cúc quỳ
Pectin
Polysaccharide
Hoạt tính quét gốc hydroxyl tự do
Hoạt tính chống oxy hóa
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 113 - 115.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8811
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThanhPhanCauTrucVaHoatTinh.TT.pdfTóm tắt215.71 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThanhPhanCauTrucVaHoatTinh.TV.pdfNội dung462.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.