Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8805
Title: Giáo trình thương mại điện tử căn bản
Authors: Trần, Văn Hòe, TS
Nguyễn, Văn Tuấn, TS
Nguyễn, Đình Thọ, TS
...
Keywords: Thương mại điện tử
Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân
Description: Sách; TS.Trần Văn Hoè chủ biên & tập thể tác giả; 356 trang.
Table of contents: Chương I: Tổng quan về thương mại điện tử; Chương II: Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử; Chương III: Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8805
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhThuongMaiDienTuCanBan.TT.pdfMục lục263.05 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhThuongMaiDienTuCanBan.TV.pdfNội dung17.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.