Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8803
Title: Nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát biển, nước biển khu vực Nha Trang - Khánh Hòa
Other Titles: A research on producing concrete using sea sand, and sea water of Nha Trang beach, Khanh Hoa province
Authors: Trần, Văn Châu
Trương, Hoài Chính
Keywords: Cát biển
Nước biển
Bê tông nước biển
Bê tông cát biển
Cường độ nén
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 6 - 9.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8803
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuSanXuatBeTong.TT.pdfTóm tắt214.13 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuSanXuatBeTong.TV.pdfNội dung633.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.