Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8801
Title: Nghiên cứu khả năng xử lý rác hữu cơ bằng đệm lót sinh học theo phương thức Takakura Compost
Other Titles: Study on the possibility to treating organic waste by biological pads of Takakura Compost method
Authors: Lê, Thị Xuân Thùy
Phạm, Đình Long
Lê, Thị Sương
Keywords: Compost
Takakura
Rác hữu cơ
Đệm lót sinh học
Xử lý rác
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 74 - 78.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8801
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuKhaNangXuLyRacHuuCo.TT.pdfTóm tắt286.58 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuKhaNangXuLyRacHuuCo.TV.pdfNội dung527.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.