Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8793
Title: Thành phần loài và mật độ của chi Protoperidinium (Dinoflagellate) ở vùng biển Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu
Other Titles: Species composition and abundance of genus Protoperidinium (Dinoflagellate) in Con Dao coastal waters, Ba Ria - Vung Tau
Authors: Nguyễn, Lương Tùng
Phan, Tấn Lượm
Nguyễn, Thị Tường Vi
Keywords: Protoperidinium
Côn Đảo
Mật độ
Thành phần loài
Thực vật phù du
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 131 - 135.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8793
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThanhPhanLoai.TT.pdfTóm tắt75.92 kBAdobe PDFView/Open
ThanhPhanLoai.TV.pdfNội dung474.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.