Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8779
Title: Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot
Authors: Trần, Thế San
Nguyễn, Tiến Dũng, TS.
Keywords: Robots
Thiết kế chế tạo
Issue Date: 2003
Publisher: Hà Nội: Thống Kê
Description: Sách; Trần Thế San biên dịch & TS. Nguyễn Tiến Dũng hiệu đính; 423 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu; Chương 2.Phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nổi tiếp; Chương 3.Phân tích vị trí cơ cấu chấp hành song song; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8779
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CoSoNghienCuu.TT.pdfMục lục809.95 kBAdobe PDFView/Open
CoSoNghienCuu.TV.pdfNội dung26.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.