Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8777
Title: Giáo trình lý thuyết tài chính
Authors: Dương, Đăng Chinh, PGS, TS
Phạm, Ngọc Ánh, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Chắt, TS.
...
Keywords: Giáo trình
Tài chính
Lý thuyết tài chính
Việt Nam
Học viện Tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: Hà Nội: Tài chính
Description: Sách, chuyên khảo, tuyển tập; Tái bản lần thứ ba có sữa chữa, bổ sung; PGS.TS.Dương Đăng Chinh chủ biên & tập thể tác giả; 512 trang.
Table of contents: Chương I: Những vấn đề cơ bản về tài chính; Chương II: Ngân sách Nhà nước; Chương III: Tài chính doanh nghiệp; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8777
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhLyThuyetTaiChinh.TT.pdfMục lục429.22 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhLyThuyetTaiChinh.TV.pdfNội dung42.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.