Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8775
Title: Mô hình bài toán điện từ với sự dịch chuyển của các miền dẫn thông qua phương pháp liên kết các bài toán nhỏ
Other Titles: Modeling of electromagnetic problem with moving ofconducting regions via a subproblem coupled method
Authors: Đặng, Quốc Vương
Keywords: Phương pháp liên kết các bài toán nhỏ
Phương pháp phần tử hữu hạn
Dòng điện xoáy
Tổn hao
Từ trường
Véc-tơ từ thế
Bài toán từ động
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 85 - 88.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8775
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhBaiToanDienTu.TT.pdfTóm tắt284.01 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhBaiToanDienTu.TV.pdfNội dung632.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.