Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8764
Title: Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Measures for reasonable water use in households in Da Nang city
Authors: Mai, Thị Thùy Dương
Nguyễn, Lan Phương
Trần, Văn Quang
Keywords: Cấp nước
Thiết bị vệ sinh
Sử dụng hợp lý
Hộ gia đình
Tiêu chuẩn
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 23 - 27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8764
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaiPhapSuDungNuocHopLy.TT.pdfTóm tắt218.77 kBAdobe PDFView/Open
GiaiPhapSuDungNuocHopLy.TV.pdfNội dung486.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.