Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8747
Title: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết cồn lá chè dây (Ampelopsis cantoniensis) khu vực miền Trung Việt Nam
Other Titles: A survey of antioxidiant and antibacteria activities of alcoholic extract of ampelopsis cantoniensis leaves from the central region, Viet Nam
Authors: Phạm, Thị Kim Thảo
Nguyễn, Thị Xuân Thu
Đặng, Đức Long
Keywords: Chè dây miền Trung
Tính chống oxy hóa
Tính kháng khuẩn
Flavonoid toàn phần
Chống viêm dạ dày
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 136 - 140.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8747
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatHoatTinhChongOxyHoa.TT.pdfTóm tắt89.18 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatHoatTinhChongOxyHoa.TV.pdfNội dung359.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.