Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8746
Title: Chương trình tính dòng khí trong ống có tiết diện thay đổi
Other Titles: Calculating program for compressible flows with area changes
Authors: Phạm, Thị Kim Loan
Keywords: Dòng khí
Dưới âm
Trên âm
EES
Chương trình tính
Sóng xung kích
Shock wave
Chocked
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 45 - 49.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8746
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChuongTrinhTinhDongKhiTrongOng.TT.pdfTóm tắt71.94 kBAdobe PDFView/Open
ChuongTrinhTinhDongKhiTrongOng.TV.pdfNội dung342.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.