Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8740
Title: Công nghệ chế biến dầu mỏ (Giáo trình dùng cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa và các trường khác)
Authors: Lê, Văn Hiếu
Keywords: Công nghệ chế biến dầu mỏ
Công nghệ hóa dầu
Công nghệ dầu khí
Giáo trình
Issue Date: 2006
Publisher: Hà nội: Khoa học và Kỹ thuật
Description: In lần thứ 3 có chỉnh sửa. Giáo trình dùng cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa và các trường khác; 264 trang.
Table of contents: Phần thứ nhất. Dầu khí - Nguồn nguyên liệu chứa Hydrocacbon quan trọng cho công nghiệp; Phần thứ hai. Các quá trình chế biến vật lý trong lọc dầu; Phần thứ ba.Các quá trình chế biến hóa học.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8740
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CongNgheCheBienDauMo.TT.pdfMục lục578.43 kBAdobe PDFView/Open
CongNgheCheBienDauMo.TV.pdfNội dung11.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.