Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8719
Title: Địa chất thủy văn ứng dụng T.1
Other Titles: Applied Hydrogeology
Authors: Fetter, Charles Willard
Keywords: Địa chất thủy văn
Địa chất
Issue Date: 2000
Publisher: Giáo dục
Description: Tập 1; Xuất bản lần thứ 3; Phạm Mạnh Hà & Phan Trường Phiệt hiệu đính; 308 trang.
Table of contents: Chương 1.Mở đầu; Chương 2.Bốc hơi và mưa; Chương 3.Dòng chảy tràn và dòng chảy sông suối; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8719
Appears in Collections:5.Khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiaChatThuyVanUngDungT1.TT.pdfMục lục1.19 MBAdobe PDFView/Open
DiaChatThuyVanUngDungT1.TV.pdfNội dung37.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.