Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8689
Title: Giáo trình Luật Môi trường
Authors: Lê, Hồng Hạnh, GS.TS.
Vũ, Thu Hạnh, TS.
Nguyễn, Văn Phương, TS.
Dương, Thanh An, ThS.
Vũ, Duyên Thủy, ThS.
Lưu, Ngọc Tố Tâm, ThS.
Đặng, Hoàng Sơn,ThS.
Nguyễn, Văn Phương, TS.
Keywords: Luật môi trường
Giáo trình
Môi trường
Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Công an Nhân dân, Hà Nội
Description: Tái bản lần thứ 5; GS.TS. Lê Hồng Hạnh & TS. Vũ Thu Hạnh chủ biên; 505 trang.
Table of contents: Chương I: Khái niệm luật môi trường; Chương II: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; Chương III: Phát luật về bảo tồn đa dạng sinh học; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8689
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhLuatMoiTruong.TT.pdfMục lục3.38 MBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhLuatMoiTruong.TV.pdfNội dung47.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.