Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8686
Title: Giáo trình Kinh tế chất thải
Authors: Nguyễn, Đình Hương, GS.TS.
Bùi, Văn Ga, GS.TSKH.
Đặng, Kim Chi, PGS.TS.
Phạm, Khôi Nguyên,TS.
Trần, Hiếu Nhuệ, GS.TS.
Nguyễn, Danh Sơn, TS.
Nguyễn, Thị Anh Thu, TS.
Lâm, Minh Triết, GS.TS.
Nguyễn, Xuân Trường
Keywords: Kinh tế chất thải
Giáo trình
Chất thải
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Description: Giáo trình; GS.TS. Nguyễn Đình Hương chủ biên ; 347 trang.
Table of contents: Phần thứ nhất: Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường; Phần thứ 2: Kinh tế chất thải; Phần thứ ba: Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và quản lý chất thải; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8686
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhKinhTeChatThai.TT.pdfMục lục155.72 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhKinhTeChatThai.TV.pdfNội dung23.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.