Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8656
Title: Quản lý Nhà nước về kinh tế (Giáo trình sau đại học)
Authors: Mai, Văn Bưu, PTS.
Phan, Kim Chiến, PTS.
Keywords: Quản lý kinh tế
Quản lý nhà nước về kinh tế
Giáo trình
Issue Date: 1999
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội
Description: Sách; 410 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan quản lý Nhà nước về kinh tế; Chương 2.Quy luật và các nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế; Chương 3.Các hình thức và phương pháp quản lý Nhà nước về kinh tế; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8656
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuanLyNhaNuocVeKinhTe.TT.pdfMục lục810.33 kBAdobe PDFView/Open
QuanLyNhaNuocVeKinhTe.TV.pdf36.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.