Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8653
Title: Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm
Authors: Nguyễn, Văn Định, TS.
Keywords: Kinh tế bảo hiểm
Quản trị kinh doanh bảo hiểm
Giáo trình
Issue Date: 2003
Publisher: Hà Nội: Thống Kê
Description: Sách, chuyên khảo, tuyển tập; 510 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về quản trị kinh doanh bảo hiểm; Chương 2.Doanh nghiệp bảo hiểm; Chương 3.Đại lý và môi giới bảo hiểm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8653
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhQuanTriKinhDoanhBaoHiem.TT.pdfMục lục457.14 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhQuanTriKinhDoanhBaoHiem.TV.pdfNội dung40.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.