Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8646
Title: Ứng dụng thuật toán di truyền để xác định vị trí tối ưu thiết bị phân đoạn nhằm nâng cao các chỉ số độ tin cậy lưới điện phân phối
Other Titles: Application of genetic algorithm for determining optimal location of switching devices to improve reliability indices of power distribution network
Authors: Đinh, Thành Việt
Trương, Nguyễn Quang Minh
Võ, Văn Phương
Keywords: Tối ưu hóa đa mục tiêu
Thuật toán di truyền
NSGA-II
Độ tin cậy
Lưới điện phân phối
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 61 - 66
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8646
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungThuatToanDiTruyen.TT.pdfTóm tắt140.16 kBAdobe PDFView/Open
UngDungThuatToanDiTruyen.TV.pdfNội dung626.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.