Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8625
Title: Nghiên cứu đặc tính phóng điện của dầu cám gạo
Other Titles: A study of breakdown properties of rice bran oil
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Dầu cám gạo
Phóng điện
Độ bền điện
Điện áp đánh thủng
Lão hóa
Khe hở điện cực
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 11 - 14.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8625
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuDacTinhPhongDien.TT.pdfTóm tắt133.25 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuDacTinhPhongDien.TV.pdfNội dung454.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.