Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8624
Title: Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng sản xuất Bioethanol từ các nguồn phế phẩm ở Việt Nam theo phương pháp truyền thống và hiện đại
Other Titles: Studying and evaluating the potential of Bioethanol production from waste source in VietNam using the traditional and modern methods
Authors: Lê, Thị Như Ý
Keywords: Ethanol sinh học
Lignocellulose
Rơm rạ
Bã mía
Tiền xử lý bằng kiềm
Kỹ thuật siêu âm
Phần mềm Design Expert
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 72 - 76.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8624
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuDanhGia.TT.pdfTóm tắt212.04 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuVaDanhGia.TV.pdfNội dung537.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.