Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8623
Title: Sử dụng ánh sáng nhìn thấy để truyền dữ liệu thay cho sóng RF
Other Titles: Using visible light to replace RF wave in data tranmission
Authors: Bùi, Thị Minh Tú
Ngô, Đức Thiệp
Trần, Thị Hoài Thương
Keywords: Ánh sáng
Bước sóng
Hiệu ứng quang điện
Led
Lifi
Lượng tử
Nhiễu xạ
Photo Diode
Photon
Pin mặt trời
Quang học
Sóng điện từ
Tần số
Tia tử ngoại
Tín hiệu số
Tốc độ baud
Wifi
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 52 - 55
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8623
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungAnhSangNhinThay.TT.pdfTóm tắt137.22 kBAdobe PDFView/Open
SuDungAnhSangNhinThay.TV.pdfNội dung742.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.