Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8618
Title: Khảo sát bức bình phong ở Đình làng Thạc Gián
Other Titles: Investigating the screen of Thac Gian communal temple
Authors: Trương, Thị Thanh Thùy
Nguyễn, Ngọc Chinh
Nguyễn, Ngọc Nhật Minh
Keywords: Bình phong
Đình làng Thạc Gián
Nét đẹp truyền thống
Tác phẩm nghệ thuật
Triết lý âm dương
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(125). 2018; Trang 30 - 36.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8618
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatBucBinhPhong.TT.pdfTóm tắt72.37 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatBucBinhPhong.TV.pdfNội dung1.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.