Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8615
Title: Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1950)
Other Titles: Urban development strategy of Da Nang in French colonial period (1888 - 1950)
Authors: Lê, Minh Sơn
Keywords: Đà Nẵng thời Pháp thuộc
Đô thị Đà Nẵng
Quy hoạch Đà Nẵng
Tourane
Kiến trúc Đà Nẵng.
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(125). 2018; Trang 55 - 58.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8615
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChienLuocPhatTrienDoThi.TT.pdfTóm tắt73.63 kBAdobe PDFView/Open
ChienLuocPhatTrienDoThi.TV.pdfNội dung1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.