Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8605
Title: Nghiên cứu một số thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và ứng dụng vào bài toán tối ưu nỗ lực, chi phí phát triển phần mềm
Other Titles: Research on Nature-Inspired Algoriths and their Application for the Software Development Effort, Cost Optimization Problem
Authors: Lê, Thị Mỹ Hạnh, TS.
Khuất, Thanh Tùng, KS.
Ngô, Thành Phát, KS.
Keywords: Thuật toán tối ưu
Phát triển phần mềm
Nghiên cứu
Ứng dụng
Nguồn cảm hứng từ tự nhiên
Bài toán
Issue Date: 2018-05
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-06; 174 trang.
Table of contents: Chương 1. Các thuật toán tối ưu lấy cảm hứng từ tự nhiên; Chương 2. Bài toán ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm; Chương 3. Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá kết quả.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8605
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMyHanh.TT.pdfTóm tắt1.26 MBAdobe PDFView/Open
LeThiMyHanh.TV.pdfToàn văn41.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.