Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8598
Title: Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Hằng, TS.
Keywords: Nghèo
Giảm nghèo
Kinh tế thị trường
Xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Thống Kê, Hà Nội
Description: Bao gồm phụ lục (193-194); 195 trang.
Table of contents: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nghèo và giảm nghèo; Chương 2: Thực trạng và nguyên nhân nghèo ở Việt Nam; Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu giảm nghèo ở nước ta hiên nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8598
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanDeGiamNgheo.TT.pdfMục lục1.74 MBAdobe PDFView/Open
VanDeGiamNgheo.TV.pdfNội dung53.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.