Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8591
Title: Giải pháp kiểm tra tính đúng của văn phạm phi ngữ cảnh
Other Titles: A method to check the accuracy of context-free grammar
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hỷ
Trần, Hồ Thủy Tiên
Keywords: Văn phạm phi ngữ cảnh
Vế trái
Vế phải
Sản xuất
Ký hiệu chưa kết thúc
Ký hiệu kết thúc
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 90 - 93
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8591
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaiPhapKiemTraTinhDung.TT.pdfTóm tắt133.89 kBAdobe PDFView/Open
GiaiPhapKiemTraTinhDung.TV.pdfNội dung436.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.