Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8576
Title: Tin học dành cho trẻ em
Authors: Lê, Thị Hồng Loan
Keywords: Tin học
Máy vi tính
Trẻ em
Tin học cho trẻ em
Issue Date: 2002
Publisher: Thanh niên
Description: Lê Thị Hồng Loan biên soạn; 150 trang.
Table of contents: Phần 1: Giới thiệu về máy tính; Phần 2: Em tập gõ bàn phím; Phần 3: Em tập soạn thảo văn bản; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8576
Appears in Collections:0.Khoa học máy tính, Thông tin & tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinHocDanhChoTreEm.TT.pdfMục lục580.27 kBAdobe PDFView/Open
TinHocDanhChoTreEm.TV.pdfNội dung14.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.