Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8513
Title: Ứng dụng mô hình 3 tham số Birnbaum xây dựng hệ thống tự động đánh giá năng lực người học
Other Titles: Application of three-parameter model Birnbaum (3-PM) to build an automatic system for evaluating learners' capability
Authors: Mai, Văn Hà
Đặng, Hoài Phương
Keywords: Trắc nghiệm thích nghi
Lý thuyết đáp ứng câu hỏi
Thuật toán trắc nghiệm thích nghi
Hệ thống trắc nghiệm thích nghi
Mô hình 3 tham số Birnbaum
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 142 - 145
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8513
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungMoHinh.TT.pdfTóm tắt210.84 kBAdobe PDFView/Open
UngDungMoHinh.TV.pdfNội dung325.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.