Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8512
Title: Xây dựng mô hình xác định lực cản lăn tác dụng lên ô tô trong quá trình vận hành
Other Titles: Determination of roll resistance on vehicles during their operation
Authors: Nguyễn, Văn Đông
Phan, Minh Đức
Nguyễn, Viết Thuận
Keywords: Cản lăn
Bộ quan sát
Động lực học
Ô tô
Tiết kiệm nhiên liệu
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 24 - 28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8512
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungMoHinhXacDinh.TT.pdfTóm tắt131.85 kBAdobe PDFView/Open
XayDungMoHinhXacDinh.TV.pdfNội dung480.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.