Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8511
Title: Ứng dụng bộ điều khiển RST số trong điều khiển bền vững
Other Titles: An application of digital RST controllers in robust control
Authors: Trần, Đình Khôi Quốc
Nguyễn, Thị Hoài Thương
Keywords: Bộ điều khiển RST
Điều khiển bền vững
Hàm độ nhạy
Độ dự trữ mô đun
Mô hình mẫu
Gán cực
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 75 - 80
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8511
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungBoDieuKhienRSTSo.TT.pdfTóm tắt134.78 kBAdobe PDFView/Open
UngDungBoDieuKhienRSTSo.TV.pdfNội dung387 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.